Фінансово стабільна криптовалюта

Відтепер це не фантастика.
Під поняттям "Стабільність" наша команда розуміє такий стан екосистеми, який, при прямуванні часу в безмежність, (на нашу думку) максимально позитивно позначиться на цьому ж самому стані екосистеми. При цьому ми намагаємось підтримувати систему у рівновазі та не змінювати її структуру, в широкому розумінні цього слова. Наприклад, на відміну від планів проекту "LIBRA", активи, вкладені у параболу, ми не використовуємо для купівлі інших активів у широкому розумінні цього слова, тобто не розпоряджаємося активами клієнтів, створюючи нехай навіть і незначні ризики їхньої втрати.

У вузькому розумінні ми можемо частково продавати переоцінені ринком активи для купівлі недооцінених, так, щоб не порушувати наперед закладену рівновагу. Тобто, PARABOLA апріорі приречена на стабільність у нашому розумінні цього поняття, а від дій компанії залежить лише швидкість зміцнення активу.
Наша стабільність забезпечується різнобарвністю валют, на які опирається PARABOLA. Станом "на сьогодні" цими валютами є криптовалюти, приватні грошові одиниці та смарткоїни - цифрові активи на блокчейні платформи Bitshares, "прив'язані" певним чином до відповідного "батьківського" активу.

Стабільність екосистеми досягається за допомогою складних формул прив'язки ціни параболи до цін значної кількості активів.
Що це дає?
1. Можливість відштовхуватись від параболи, виражаючи інші активи через параболу.
2. Зберігати свої активи у параболі.
PARABOLA також є зручною, оскільки має властивості цифрової грошової одиниці.
А це що дає?
1. Миттєві перекази по всьому світу на платформі Bitshares.
2. Купівля-продаж цифрових активів на платформі Bitshares за стабільну параболу.

Майнінг

Майнінг відсутній в його класичному розумінні. Є всього 2 шляхи надходження нових монет в систему:
1) купівля нових монет. Таким чином, нові монети отримують відносне забезпечення.
2) "матеріалізація" нових монет, залежно від кількості отриманого екосистемою прибутку, що є співмірним майнінгу.

Задурно

PARABOLA не роздається у вигляді подарунків чи рекламних акцій.

Параболи можуть роздаватися клієнтам компанії як заробітна платня лише у одному випадку - як частина прибутку, отриманого системою завдяки виконаній роботі цього клієнта на благо системи.